Prisijungti

Informacija gyventojams dėl senos elektronikos ir baterijų surinkimo

Senose baterijose ir akumuliatoriuose bei buitiniuose prietaisuose yra pavojingų sveikatai ir gamtai medžiagų. Netinkamai išmetus seną įrangą ar elementus, kenksmingos medžiagos pasklinda aplinkoje. Sunkieji metalai (Hg – gyvsidabris, Cd – kadmis, Pb – švinas), rūgštys, tepalai, pavojingos medžiagos, garuoja ar susigeria į dirvą ir vandenį, o vėliau kartu su oru ar maistu patenka į žmogaus organizmą, sukeldami negalavimus bei sunkias ligas, apsigimimus, psichologinius sutrikimus.

Senos technikos ir baterijų ar akumuliatorių, pažymėtų specialiu perbraukto konteinerio ženklu, negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Juos reikia surinkti atskirai, pavojingas medžiagas, esančias atliekose nukenksminti, naudingas – perdirbti. Taip išgaunamos žaliavos, kurios panaudojamos naujų prietaisų ar daiktų gamybai bei tausojami žemės ištekliai ir saugoma aplinka.

Elkitės atsakingai – visus nebeveikiančius prietaisus (kompiuterius, grotuvus ir pan.) ir išeikvotas baterijas ir akumuliatorius atneškite į EPA surinkimo vietas. Atliekas galite nemokamai palikti elektros įrangos ar baterijų ir akumuliatorių pardavimo vietose

Nemokamas stambios elektroninės įrangos išvežimas: 869 555 111

Baterijų ir elektronikos surinkimo vietų sąrašas: www.epa.lt